Akcija besplatnog sakupljanja granja nastalog nastalog orezivanjem vocaka, ukrasnog drveca i grmlja!

Obavještavamo korisnike naših usluga s područja grada Siska da se zbog velike zainteresiranosti i ove godine organizira besplatan odvoz granja nastalog orezivanjem vocaka, ukrasnog drveca i grmlja.

Prijave za odvoz granja nastalog orezivanjem vocaka, ukrasnog drveca i grmlja zapocinju 4. travnja 2022. godine i završavaju 8. travnja 2022. godine.

Zbog velikog broj prijava prethodnih godina i velikog broj upita za odvozom granja ove godine omogucili smo dodatne brojeve telefona za prijavu.

Za odvoz granja se možete prijaviti na sljedece brojeve telefona i u sljedece radno vrijeme:

 • 0800 200 214
 • 044/540-015
 • 044/523-074
 • 044/782-7489
 • 044/782-7492
  • u radnom vremenu od 07:00 do 15:00 sati
 • 099/497-3496
 • 099/542-1765
  • u radnom vremenu od 08:00 do 20:00 sati

Prijaviti se možete i putem e-maila na prijava@gos.hr. U e-mailu obavezno napisati ime, prezime, adresu potrošackog mjesta (s racuna za usluge odvoza otpada) i kontakt broj telefona.

Napominjemo:

Takocer, prethodnih godina je, prilikom prijave za odvozom, cest upit korisnika bio vezan za informaciju o tocnom terminu odvoza. Naime, tek nakon završetka prijava cemo biti u mogucnosti napraviti okvirni raspored sakupljanja sukladno broju prijavljenih korisnika te Vam informaciju o terminu odvoza nismo u mogucnosti dati prilikom prijave. Slijedom navedenog, odvoz granja možete ocekivati od 11. travnja 2022. godine na dalje, a krajnji rok sakupljanja ovisi o broju prijava.

Korisnici koji imaju potrebu zbrinuti granje nastalo orezivanjem vocaka, ukrasnog drveca i grmlja, a nisu u odrecenom roku prijavili odvoz, mogu granje sami bez naknade odložiti u reciklažna dvorišta.

Skip to content