Promjena radnog vremena reciklažnog dvorišta u Lekeniku

Obavještavamo korisnike naših usluga u Općini Lekenik o trajnoj promjeni radnog vremena reciklažnog dvorišta Lekenik. Radno vrijeme radnim danom ostaje isto i to:

Ponedjeljak, srijeda, petak: od 08:00 do 16:00 sati

Utorak, četvrtak: od 14:00 do 20:00 sati

Novo radno vrijeme subotom je:

Prva i treća subota u mjesecu: od 07:00 do 15:00 sati

Skip to content