Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (Nvv 03-2022)

Dana 31. listopada 2022. Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. objavilo je Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave Nabava mobilnog komunalnog stroja, evidencijski broj nabave Nvv 03-2022, procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.700.000,00 kuna bez PDV-a. Savjetovanje će trajati do 06. studenog 2022. Sva dokumentacija dostupna je na Elektroničkom oglasniku javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Skip to content