Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., kao Davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, a sukladno čl.77.st.3. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i Odlukama o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kako slijede:

Općina Lekenik (Službeni vjesnik 42/22)

Općina Martinska Ves (Službeni vjesnik 44/22)

Grad Sisak (Službeni glasnik Grada Siska 10/22)

Općina Sunja (Službeni vjesnik 41/22)

otvara javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada koje se provodi u razdoblju od 15. lipnja 2023. do 15. srpnja 2023. godine.

Za sudjelovanje u savjetovanju potrebno je popuniti Obrazac za sudjelovanje javnosti i ispunjenog ga poslati na e-mail gospodarenje-otpadom@gos.hr zaključno do 15. srpnja 2023. godine.

Općina Lekenik

>Prijedlog cjenika

>Obrazac za sudjelovanje javnosti

Općina Martinska Ves

>Prijedlog cjenika

>Obrazac za sudjelovanje javnosti

Grad Sisak

>Prijedlog cjenika

>Obrazac za sudjelovanje javnosti

Općina Sunja

>Prijedlog cjenika

>Obrazac za sudjelovanje javnosti

Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi biti će razmotreni.

Skip to content