U boljoj sadašnjosti i još boljoj budućnost ne smije se zaboraviti prošlost!

Prisjećanje na prošlost može nam pomoći da budemo zadovoljni jer smo zajedno s vama kao korisnicima postigli značajan napredak. To nas potiče i da stalno smišljamo nova rješenja i radimo na poboljšanjima za budućnost. Zato ovim fotografijama podsjećamo na stanje prije, prikazujemo stanje sada i potičemo razmišljanja kako dalje unaprijediti kvalitetu života u Sisku.

Ostvaren je značajan napredak u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, kako kod nas kao davatelja javne usluge prikupljanja otpada, tako i kod građana u dijelu razvrstanih količina korisnog otpada (https://gos.hr/korisni-otpad/) i smanjenja nepropisnog odlaganja otpada na javnim površinama.

Premda je urednost površina oko polupodzemnih spremnika neusporedivo bolja nego prije, i dalje pronalazimo nepropisno odložen krupni otpad uz zajedničke spremnike za miješani komunalni otpad.

Podsjećamo građane da je odlaganje krupnog otpada na javne površine STROGO ZABRANJENO. Grad Sisak osigurao je dva reciklažna dvorišta u kojima se bez naknade mogu propisno odložiti gotovo sve vrste otpada (https://gos.hr/reciklazna-dvorista/).

Kako bi se odgovornim građanima Grada Siska i dalje poboljšavala kvaliteta života, Grad Sisak je u suradnji s trgovačkim društvom Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. na 25 „kritičnih“ lokacija postavio videonadzor u svrhu pronalaska i kažnjavanja neodgovornih pojedinaca koji svoj otpad nepropisno odlažu na javne površine. Videonadzori će se i dalje postavljati jer su do sada opravdali svoju svrhu.

ČUVAJMO OKOLIŠ ZAJEDNO!

Skip to content