Close

Novosti!

25 sij 2017 Vijesti | Komentari isključeni za Novosti!
Novosti!
 

U  2017. godini Gospodarenje  otpadom Sisak d.o.o. i nadalje će ustrajati na kvalitetnom pružanju usluga svim korisnicima te pri tome osigurati modernu tehnologiju i opremu u postupku zbrinjavanja komunalnog otpada. Planova  za unapređenje djelatnosti  je viÅ¡e, a za građane će posebno biti značajno fiksno reciklažno dvoriÅ¡te, pilot projekt uvođenja elektronske evidencije i naplate odlaganja otpada za domaćinstva i pravne osobe u centru grada, podjela novih mini kompostera te nova komunalna oprema za sakupljanje mijeÅ¡anog i posebnih vrsta otpada.

Tijekom ove godine Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. će izgraditi fiksno reciklažno dvoriÅ¡te u Ulici kralja Zvonimira, pokraj Mosta Gromova. Građevinska dozvola je već pripremljena te se čeka raspisivanje natječaja u Fondu za zaÅ¡titu okoliÅ¡a i energetsku učinkovitost, koji bi trebao sufinancirati izgradnju i opremanje do 85 posto vrijednosti investicije. Planirano je i projektiranje dodatnog reciklažnog dvoriÅ¡ta u Capragu, koje bi se počelo graditi početkom 2018. godine. Kao Å¡to je već poznato, u reciklažnim dvoriÅ¡tima građani mogu odlagati električni i elektronički otpad, metal, baterije, stare automobilske gume, ambalažu onečiÅ¡ćenu opasnim otpadom, lijekove i slično, a tijekom proÅ¡le godine mobilno reciklažno dvoriÅ¡te bilo je postavljeno na brojnim lokacijama u gradu.

U prvom dijelu ove godine započet će se s elektronskom evidencijom odlaganja otpada za domaćinstva i pravne osobe u centru Siska. Prilikom odlaganja otpada svaki će se korisnik registrirati, a cijena će se u drugoj fazi pilot projekta formirati na temelju volumena otpada. Na ovaj način namjeravamo unaprijediti sustav sakupljanja otpada i stimulirati korisnike na recikliranje i odvojeno odlaganje otpada. U budućnosti se planira uvesti takav sustav evidencije po korisniku i u ostale dijelove grada. Također, planira se uvesti sustav evidencije i putem „pametnih“ posuda.

I u 2107. godini ćemo nabaviti mini kompostere i podijeliti zainteresiranim građanima kao i započeti sa sustavnim sakupljanjem biootpada.

Nabavit će se i nova komunalna oprema za sakupljanje mijeÅ¡anog komunalnog otpada i odvojeno sakupljanje biootpada, papira, stakla, plastike, metala i tekstila. U guÅ¡će naseljenim dijelovima grada i u pjeÅ¡ačkoj zoni, postavit će se podzemni ili polupodzemni spremnici veće zapremine,  a istovremeno smanjiti njihov utjecaj na vanjski prostor.

Svi planirani projekti bit će financirani vlastitim sredstvima Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o. i Grada Siska te sufinancirani sredstvima Fonda i drugih ministarstava. Građani će o svim promjenama biti pravovremeno obavijeÅ¡teni.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status