Close

PRVA AKCIJA ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA ZA 2013. GODINU

26 velj 2013 Vijesti | Komentari isključeni za PRVA AKCIJA ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA ZA 2013. GODINU
PRVA AKCIJA ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA ZA 2013. GODINU
 


Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. obavjeÅ¡tava građane Siska, da 2. ožujka započinje prva od dvije ovogodiÅ¡nje akcije odvoza glomaznog otpada za 2013. godinu. Akcija, kao i prethodnih godina, započinje na području Vrbine i centra grada.

Za građane Općine Sunja započinje se s odvozom glomaznog otpada 13. svibnja, 20. svibnja za područje Općine Martinska Ves, a 27. svibnja za područje Općine Lekenik.

I ovoga puta se mole građani da među glomazni otpad ne iznose električni i elektronički otpad, koji spada u grupu opasnog otpada, a koji se može zbrinuti putem ovlaÅ¡tenog sakupljača. Na području Sisačko-moslavačke županije ovlaÅ¡teni sakupljač je Auto servis PIT STOP, Božidara Adžije 19, Sisak (tvornički krug Željezare), sakupljanje i prijevoz se obavlja bez naplate, a može se naručiti na besplatni broj telefona 0800 444 110.

ViÅ¡e o elektroničkom i električnom otpadu (EE otpad) može se saznati na web stranici www.eeotpad.com.

Ukoliko propustite prvu akciju, od 24. kolovoza započinjemo s drugom akcijom odvoza glomaznog otpada.

Kalendar odvoza glomaznog otpada građani su u siječnju dobili uz svoje račune, a ukoliko su ga izgubili, nalazi se i na naÅ¡oj web stranici www.gos.hr ili se mogu informirati putem besplatnog info telefona 0800 200 214 ili na broj 78 27 492.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status