Close

Važne informacije za građane – regulacija naplate odvoza otpada!

14 sij Vijesti | Komentari isključeni za Važne informacije za građane – regulacija naplate odvoza otpada!
Važne informacije za građane – regulacija naplate odvoza otpada!
 

Obavještavamo sve korisnike na području grada Siska i Općina Lekenik, Martinska Ves i Sunja, a koji su privremeno iselili iz svojih kuća ili stanova da podnesu zahtjev za promjenu statusa plaćanja usluga odvoza i zbrinjavanja otpada.

Korisnike (fizičke osobe) koji zbog štete ne mogu koristit svoje nekretnine podijelili smo u dvije kategorije i definirali dvije opcije za promjenu statusa plaćanja odvoza otpada:

Kategorija 1 – Korisnici koji su odselili van područja grada Siska i Općina Lekenik, Martinska Ves i Sunja zbog posljedica uzrokovanih potresom te korisnici koji su smješteni u organizirane smještaje (kontejnerska naselja, dvorane) mogu u cijelosti odjaviti uslugu odvoza otpada za nekretninu u kojoj ne mogu prebivati. Navedeno znači da će naplata odvoza otpada biti u cijelosti obustavljena.

Pojašnjenje:

*korisnici koji su privremeno smješteni u organizirane smještaje svoj će otpad odlagati u za to predviđene spremnike na lokacijama smještaja (kontejnersko naselje, dvorane…) te će trošak zbrinjavanja otpada biti naplaćen organizatoru smještaja

*korisnici koji su smješteni na područje na kojem odvoz otpada ne obavlja Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. svoju naknadu za odvoz i zbrinjavanje otpada definiraju s davateljem usluge tog područja (npr. Čistoća Zagreb u Zagrebu, Eko-Moslavina u Kutini itd.)

Kategorija 2 – Korisnici koji su se privremeno smjestili u nekretninu na području grada Siska i Općina Lekenik, Martinska Ves i Sunja, odnosno na područje na kojem odvoz otpada obavlja Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., mogu podnijeti zahtjev za promjenu statusa plaćanja u kojem će se definirati sljedeće:

1. ako je u privremenom smještaju ukupan broj članova (postojeće domaćinstvo + privremeno smješteno domaćinstvo) 5 ili manje, račun za nekretninu privremenog smještaja ostaje isti odnosno plaća ga samo postojeće domaćinstvo, a u potpunosti se obustavljaju računi za nekretninu koja je iseljena

2. ako je u privremenom smještaju ukupan broj članova (postojeće domaćinstvo + privremeno smješteno domaćinstvo) 6 ili više, smatrat će se da su to dva domaćinstva na tom potrošačkom mjestu te će se i naknada za odvoz i zbrinjavanje otpada prilagoditi na način da se fakturiraju 2 računa (jedan za postojeće domaćinstvo kao i do sada i jedan za privremeno smješteno domaćinstvo)

3. ako se korisnik privremeno smjesti u nekretnini za koju se nije plaćala naknada za odvoz i zbrinjavanje otpada, potrebno se prijaviti za uslugu te zadužiti spremnik za otpad ili RFID karticu

Obrazac – Promjena statusa plaćanja usluge odvoza otpada zbog posljedica uzrokovanih potresa.pdf

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status