Početkom travnja počinju prijave za odvoz glomaznog otpada

Objavljen je raspored prijava i datuma odvoza glomaznog otpada na području Grada Siska te općina Lekenik, Martinska Ves i Sunja.

Prijave za područje Grada Siska počinju 1. travnja, dok prijave za navedene općine počinju 6. svibnja 2019. godine.

Osim na letku koji možete pronaći u vašem poštanskom sandučiću, detaljan raspored prijava i datuma odvoza možete vidjeti putem poveznica:
Odvoz glomaznog otpada – Grad Sisak
Odvoz glomaznog otpada – Općine Lekenik, Martinska Ves i Sunja

Potreba odvoza krupnog (glomaznog) otpada prijavljuje se pozivom na brojeve telefona 044/782-7492 i 044/782-7489 u radnom vremenu od 07:00 do 15:00 sati, email-om na gospodarenje-otpadom@gos.hr ili preko kontakt obrasca u nastavku ove stranice,  u točno naznačenom datumu navedenom u stupcu “PRIJAVA ODVOZA”. Odvoz će se izvršiti u dane ispisane u stupcu “DAN ODVOZA”.

*AKO NE PRIJAVITE ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA U ZADANOM PERIODU, NEĆE VAM SE OSIGURATI USLUGA ODVOZA GLOMAZNOG OTPADA. Individualna domaćinstva (kuće) moraju otpad odložiti unutar dvorišta, dostupno vozilu za sakupljanje otpada. Kolektivna domaćinstva (zgrade) će prilikom prijave glomaznog otpada dogovoriti način odvoza otpada.

I ovoga puta se mole korisnici da među glomazni otpad ne ostavljaju električni i elektronički otpad, koji spada u grupu opasnog otpada, a koji se može besplatno zbrinuti putem ovlaštenog sakupljača. Na području Sisačko-moslavačke županije ovlašteni sakupljač je FLORA VTC, kontakt broj: 0800 444 110.

[contactformgen id=2]

Skip to content