Close

Kuda s otpadom?

CJELOVITO GOSPODARENJE S OTPADOM OBUHVAĆA SVE MJERE POSTUPANJA S OTPADOM ( PRIKUPLJANJE, RAZVRSTAVANJE, RECIKLIRANJE, OBRADU I ODLAGANJE SAMO INERTNOG I ISKORIŠTENOG OTPADA).
U svakodnevnom životu, često se čini da je najvažnije otpad nekuda odvesti. Nužno je, naročito iz sanitarno-higijenskih razloga, organizirati redovito odvoženje otpada. Zakonom je zabranjeno otpad koji se može iskoristiti, odložiti na odlagalište. Umjesto odbacivanja otpada na smetlišta ili odlagališta treba uvesti odgovorno gospodarenje s otpadom.

Suvremene tehnike jamče potpuno iskorištenje otpada, ali samo uz uvjet razumnog i odgovornog postupanja s otpadom. Već kod same nabave treba voditi računa o mogućnostima postupanja s otpadom. Svaki otpad se može i mora iskoristiti. Jedan od osnovnih preduvjeta za iskorištavanje otpada je odvojeno prikupljanje  svake pojedine vrste otpada. Pomješaju li se različite vrste otpada u vrećici ili kanti nastaje smeće. Smeće se vrlo teško, i to samo djelomično, može reciklirati, takozvanom naknadnom obradom (sekundarnim recikliranjem) uz vrlo visoke troškove razvrstavanja. Na taj način dobivene sekun. sirovine nikada nisu primjerene kvalitete.
ZATO :

U svakom domaćinstvu , odnosno već na mjestu nastanka otpada, treba osigurati odvojeno prikupljanje svih iskoristivih otpadnih tvari, a zatim njihovo odvojeno odlaganje u posebne spremnike odnosno posude.