Close

Kuda s otpadom?

CJELOVITO GOSPODARENJE S OTPADOM OBUHVAĆA SVE MJERE POSTUPANJA S OTPADOM ( PRIKUPLJANJE, RAZVRSTAVANJE, RECIKLIRANJE, OBRADU I ODLAGANJE SAMO INERTNOG I ISKORIŠTENOG OTPADA).
U svakodnevnom životu, često se čini da je najvažnije otpad nekuda odvesti. Nužno je, naročito iz sanitarno-higijenskih razloga, organizirati redovito odvoženje otpada. Zakonom je zabranjeno otpad koji se može iskoristiti, odložiti na odlagalište. Umjesto odbacivanja otpada na smetlišta ili odlagališta treba uvesti odgovorno gospodarenje s otpadom.

Suvremene tehnike jamče potpuno iskorištenje otpada, ali samo uz uvjet razumnog i odgovornog postupanja s otpadom. Već kod same nabave treba voditi računa o mogućnostima postupanja s otpadom. Svaki otpad se može i mora iskoristiti. Jedan od osnovnih preduvjeta za iskorištavanje otpada je odvojeno prikupljanje  svake pojedine vrste otpada. Pomješaju li se različite vrste otpada u vrećici ili kanti nastaje smeće. Smeće se vrlo teško, i to samo djelomično, može reciklirati, takozvanom naknadnom obradom (sekundarnim recikliranjem) uz vrlo visoke troškove razvrstavanja. Na taj način dobivene sekun. sirovine nikada nisu primjerene kvalitete.
ZATO :

U svakom domaćinstvu , odnosno već na mjestu nastanka otpada, treba osigurati odvojeno prikupljanje svih iskoristivih otpadnih tvari, a zatim njihovo odvojeno odlaganje u posebne spremnike odnosno posude.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status