Close

Odgovornost za otpad

Svaki otpad ima svog vlasnika. Vlasnik otpada je, prema Zakonu o otpadu, odgovoran za ispravno postupanje sa svojim otpadom!

Otpad se ne smije nekontrolirano odbacivati u prirodu ili spaljivati na otvorenom.  To je zakonom zabranjeno i kažnjivo. Takvim neodgovornim odbacivanjem otpada zagađene su brojne Å¡ume, crpiliÅ¡ta pitke vode, vodotoci i dr.. Spaljivanjem nastaju izuzetno Å¡tetni plinovi, zbog toga je spaljivanje otpada na otvorenom najveća opasnost za najbližu okolicu, vlastitu obitelj i susjedstvo, a može uzrokovati i katastrofalne požare.

Za postupanje s otpadom vrijedi temeljno pravilo:
Sve se vraća, sve se plaća.

Civilizirani život usklađen sa zahtjevima prirode ili održivi razvoj, polazi od odgovornosti za vlastiti otpad. Prema smjernicama Europskog savjeta za edukaciju i zaÅ¡titu okoliÅ¡a:

” Odgovorni odnos prema prirodi i uvažavanje propisanog reda mora se provoditi u svakom domaćinstvu, gospodarstvu, obrazovnom centru, seoskom i gradskom naselju.”

Uz materijalne koristi, razumno i odgovorno gospodarenje otpadom uključuje i visoke moralne vrijednosti. Umjetnost suvremenog življenja je od otpadnih tvari stvarati nove vrijednosti.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status