Close

Odgovornost za otpad

Svaki otpad ima svog vlasnika. Vlasnik otpada je, prema Zakonu o otpadu, odgovoran za ispravno postupanje sa svojim otpadom!

Otpad se ne smije nekontrolirano odbacivati u prirodu ili spaljivati na otvorenom.  To je zakonom zabranjeno i kažnjivo. Takvim neodgovornim odbacivanjem otpada zagađene su brojne šume, crpilišta pitke vode, vodotoci i dr.. Spaljivanjem nastaju izuzetno štetni plinovi, zbog toga je spaljivanje otpada na otvorenom najveća opasnost za najbližu okolicu, vlastitu obitelj i susjedstvo, a može uzrokovati i katastrofalne požare.

Za postupanje s otpadom vrijedi temeljno pravilo:
Sve se vraća, sve se plaća.

Civilizirani život usklađen sa zahtjevima prirode ili održivi razvoj, polazi od odgovornosti za vlastiti otpad. Prema smjernicama Europskog savjeta za edukaciju i zaštitu okoliša:

” Odgovorni odnos prema prirodi i uvažavanje propisanog reda mora se provoditi u svakom domaćinstvu, gospodarstvu, obrazovnom centru, seoskom i gradskom naselju.”

Uz materijalne koristi, razumno i odgovorno gospodarenje otpadom uključuje i visoke moralne vrijednosti. Umjetnost suvremenog življenja je od otpadnih tvari stvarati nove vrijednosti.