Close

Kuda s otpadom – odvojeno prikupljanje otpada

CJELOVITO GOSPODARENJE OTPADOM OBUHVAĆA SVE MJERE POSTUPANJA S OTPADOM – PRIKUPLJANJE, RAZVRSTAVANJE, RECIKLIRANJE, OBRADU, TE ODLAGANJE SAMO INERTNOG OTPADA I OTPADA KOJI SE NE MOŽE RECIKLIRATI.

U svakodnevnom životu često se čini da je najvažnije otpad nekuda odvesti. Nužno je, naročito iz sanitarno-higijenskih razloga, organizirati redovito odvoženje otpada, ali umjesto odbacivanja otpada na smetlišta ili odlagališta treba uvesti odgovorno gospodarenje s otpadom.

Suvremene tehnike jamče potpuno iskorištenje otpada, ali samo uz uvjet razumnog i odgovornog postupanja s otpadom. Već kod same nabave treba voditi računa o mogućnostima postupanja s otpadom. Svaki otpad se može i mora iskoristiti. Jedan od osnovnih preduvjeta za iskorištavanje otpada je odvojeno prikupljanje svake pojedine vrste. Pomiješaju li se različite vrste otpada u vrećici ili kanti, nastaje smeće. Smeće se vrlo teško, i to samo djelomično, može reciklirati, takozvanom naknadnom obradom (sekundarnim recikliranjem) uz vrlo visoke troškove razvrstavanja. Na taj način dobivene sekundarne sirovine nikada nisu primjerene kvalitete.
ZATO: U svakom domaćinstvu, odnosno već na mjestu nastanka otpada, treba osigurati odvojeno prikupljanje svih iskoristivih otpadnih tvari, a zatim njihovo odvojeno odlaganje u posebne spremnike odnosno posude.

USPJEŠNI PUT ODVOJENOG PRIKUPLJANJA I RECIKLIRANJA OTPADAS POČINJE U OBITELJI, VRTIĆU I ŠKOLI.

Odvojenim se prikupljanjem omogućuje kružni tok tvari i energije, te time jamči:

– očuvanje sirovina,
– Å¡tednja energije,
– izbjegavanje odlaganja otpada,
– smanjenje onečišćenja okoliÅ¡a.

Odvojenim se prikupljanjem i recikliranjem otpada, uz čuvanje okoliša, postižu i gospodarske koristi:

– bolje iskoriÅ¡tavanje otpadnih tvari i smanjenje troÅ¡kova,
– smanjenje uvoza sekundarnih sirovina,
– zapoÅ¡ljavanje radnika,
– smanjenje troÅ¡kova obrade i odlaganja otpada.

Dvije su glavne odrednice odvojenog prikupljanja otpada:

–  izdvajanje iskoristivog otpada (stakla, papira, plastike, tetra-paka, metala, biootpada, plastike) s ciljem recikliranja odnosno oporabe,
–  izdvajanje problematičnih tvari, odnosno opasnog otpada.
Otpad treba odvojeno prikupljati i odložiti po vrstama u za to predviđene spremnike koji su postavljeni na javne površine – tzv. „zeleni otoci“ i u reciklažnim dvorištima.

Trenutno je na području Siska smjeÅ¡teno 80 „zelenih otoka“ – svaki s po 3 kontejnera od 1.100 l (za papir + tetra pak, za staklo i za plastiku) i 340 „zelenih otoka“ – svaki s po 2 posude od 240 l (za papir + tetra pak i za staklo); ukupno 420 „zelenih otoka“. Na području Općine Sunja smjeÅ¡teno je 66, Općine Martinska Ves 36 i Općine Lekenik 71 „zeleni otok“.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status