Close

Sastav komunalnog (kućnog) otpada

Približno trećinu kućnog otpada čini biootpad odnosno biorazgradivi otpad (npr. ostatci hrane, zeleni otpad-cvijeće, trava, lišće i sl.). Oko jednu četvrtinu čine papir i karton. Staklene otpadne tvari, i to uglavnom ostaci staklene ambalaže, čine oko 8%, plastika oko 8%, a težinski postotni udjel metala 2%!
      Teoretski se iz kućnog otpada može iskoristiti 80 težinskih postotaka otpada odnosno četiri petine! Ostatak od oko 20% čine sitni otpad (prašina), ali i neke također potencijalno iskoristive otpadne tvari.
Prosječni sastav kućnog otpada u Replici Hrvatskoj

– BIO OTPAD      37%        – OSTALO                   2%
– PELENE              2%        – SLOŽENE TVAR I   4%
– TKANINE           3%        – KARTON                   7%
– STAKLO             8%        – PAPIR                      19%
– METAL               2%        – PROBLE.TVARI      2%
– PLASTIKA         8%        – SITNI OTPAD         6%     
                                                

Godišnja količina nastalog otpada u Republici Hrvatskoj

Komunalni otpad
(1,2 milijuna tona)   

Tehnološki otpad
(6,8 milijuna tona)

Sekundarne sirovine
(1,0 milijuna to na) 

UKUPNI OTPAD:   
(9 milijuna tona)