Close

Sastav komunalnog (kućnog) otpada

Približno trećinu kućnog otpada čini biootpad odnosno biorazgradivi otpad (npr. ostatci hrane, zeleni otpad-cvijeće, trava, liÅ¡će i sl.). Oko jednu četvrtinu čine papir i karton. Staklene otpadne tvari, i to uglavnom ostaci staklene ambalaže, čine oko 8%, plastika oko 8%, a težinski postotni udjel metala 2%!
      Teoretski se iz kućnog otpada može iskoristiti 80 težinskih postotaka otpada odnosno četiri petine! Ostatak od oko 20% čine sitni otpad (praÅ¡ina), ali i neke također potencijalno iskoristive otpadne tvari.
Prosječni sastav kućnog otpada u Replici Hrvatskoj

– BIO OTPAD      37%        – OSTALO                   2%
– PELENE              2%        – SLOŽENE TVAR I   4%
– TKANINE           3%        – KARTON                   7%
– STAKLO             8%        – PAPIR                      19%
– METAL               2%        – PROBLE.TVARI      2%
– PLASTIKA         8%        – SITNI OTPAD         6%     
                                                

GodiÅ¡nja količina nastalog otpada u Republici Hrvatskoj

Komunalni otpad
(1,2 milijuna tona)   

Tehnološki otpad
(6,8 milijuna tona)

Sekundarne sirovine
(1,0 milijuna to na) 

UKUPNI OTPAD:   
(9 milijuna tona)

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status