Close

Vrste otpada?

Prema mjestu nastanka razlikuju se dvije osnovne vrste otpada:
 – komunalni otpad
 – tehnoloÅ¡ki (industrijski) otpad

Komunalni otpad  je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čiÅ¡ćenjem javnih povrÅ¡ina i otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima. Taj se otpad redovito prikuplja i zbrinjava u okviru komunalnih djelatnosti.

TehnoloÅ¡ki otpad  je otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima, a po količinama, sastavu i svojstvu razlikuje se od komunalnog otpada. Za nadzor toka i zbrinjavanje tehnoloÅ¡kog otpada propisane su posebne procedure, kojih se mora pridržavati svaki proizvođač odnosno vlasnik tehnoloÅ¡kog otpada.

Kod ove osnovne podjele otpada, ne smijemo zaboraviti na opasni odn. problematični otpad. Najveće količine opasnog otpada nastaju u gospodarstvu, i to posebno u industriji. Manje količine opasnog otpada nastaju u kućanstvima, a u njih ubrajamo: baterije, akumulatore, boje, lakove, ulja, lijekove, lužine, kiseline i sl. Svako domaćinstvo mora usmjeriti posebnu pozornost na postupanje s problematičnim tvarima!
Svatko je odgovoran za vlastiti otpad!

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status