Close

ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem

ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

 

 

Dana 7. studenog 2017. godine certifikacijska kuća DNV GL Adriatica d.o.o. izdaje certifikat kojim se potvrđuje da je sustav upravljanja u tvrtki Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. u skladu sa normama  ISO 9001:2015(upravljanje kvalitetom)  i 14001:2015(upravljanje okolišem).

Usvajanje sustava upravljanja kvalitetom strateška je odluka za organizaciju koja joj može pomoći u poboljšavanju sveukupne uspješnosti i osigurava dobru osnovu za inicijative održivog razvoja.
Moguće prednosti za organizaciju koja primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom utemeljen na ovoj međunarodnoj normi su:

 1. a) sposobnost dosljedne isporuke proizvoda i pružanja usluga koji ispunjavaju zahtjeve kupaca i primjenjive zahtjeve zakona i propisa
  b) veće prilike za povećanje zadovoljstva kupaca
  c) poduzimanje koraka povezanih s rizicima i prilikama vezanim uz kontekst i ciljeve organizacije
  d) sposobnost dokazivanja sukladnosti s navedenim zahtjevima sustava upravljanja kvalitetom

Usvajanje sustava upravljanja okolišem strateška je odluka za organizaciju koja joj može pomoći u poboljšavanju tako da osigura organizaciji okvir za zaštitu okoliša i odgovor na promjenjive uvjete okoliša u ravnoteži s društvenim i gospodarskim potrebama.

Sustavan pristup upravljanju okolišem može upravi osigurati informacije na temelju kojih može graditi uspjeh kroz dulje razdoblje i stvarati prilike za doprinos održivom razvoju tako da:

 1. a) štiti okoliš sprječavanjem ili ublažavanjem štetnih utjecaja na okoliš
  b) ublažava mogući štetan učinak uvjeta okoliša na organizaciju
  c) pomaže organizaciji u ispunjavanju obveza usklađenosti
  d) povećava uspješnost upravljanja okolišem
  e) nadzire ili utječe tako da se proizvodi i usluge organizacije projektiraju, proizvode, distribuiraju, troše i zbrinjavaju, i to s gledišta životnog ciklusa kako bi se spriječilo da se utjecaji na okoliš nenamjerno premjeste u neku drugu fazu životnog ciklusa
  f) ostvaruje financijske i poslovne koristi koje mogu proizići iz primjene mogućnosti/rješenja prihvatljivih za okoliš koje jačaju tržišnu poziciju organizacije
  g) priopćuje informacije povezane s okolišem bitnim zainteresiranim stranama.

Upravljanje kvalitetom i okolišem je trajan proces, koji obuhvaća čitavu organizaciju i sve funkcije u tvrtki. Stoga je postizanje i unapređivanje kvalitete moguće samo uz sudjelovanje svakog zaposlenog primjereno njegovoj funkciji i poslu. Uspjeh sustava upravljanja kvalitetom i okolišem ovisi o opredijeljenosti na svim razinama i u svim funkcijama organizacije, pri čemu uprava ima vodeću ulogu.