Close

ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem

ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

 

 

Dana 7. studenog 2017. godine certifikacijska kuća DNV GL Adriatica d.o.o. izdaje certifikat kojim se potvrđuje da je sustav upravljanja u tvrtki Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. u skladu sa normama  ISO 9001:2015(upravljanje kvalitetom)  i 14001:2015(upravljanje okolišem).

Usvajanje sustava upravljanja kvalitetom strateška je odluka za organizaciju koja joj može pomoći u poboljšavanju sveukupne uspješnosti i osigurava dobru osnovu za inicijative održivog razvoja.
Moguće prednosti za organizaciju koja primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom utemeljen na ovoj međunarodnoj normi su:

 1. a) sposobnost dosljedne isporuke proizvoda i pružanja usluga koji ispunjavaju zahtjeve kupaca i primjenjive zahtjeve zakona i propisa
  b) veće prilike za povećanje zadovoljstva kupaca
  c) poduzimanje koraka povezanih s rizicima i prilikama vezanim uz kontekst i ciljeve organizacije
  d) sposobnost dokazivanja sukladnosti s navedenim zahtjevima sustava upravljanja kvalitetom

Usvajanje sustava upravljanja okolišem strateška je odluka za organizaciju koja joj može pomoći u poboljšavanju tako da osigura organizaciji okvir za zaštitu okoliša i odgovor na promjenjive uvjete okoliša u ravnoteži s društvenim i gospodarskim potrebama.

Sustavan pristup upravljanju okolišem može upravi osigurati informacije na temelju kojih može graditi uspjeh kroz dulje razdoblje i stvarati prilike za doprinos održivom razvoju tako da:

 1. a) štiti okoliš sprječavanjem ili ublažavanjem štetnih utjecaja na okoliš
  b) ublažava mogući štetan učinak uvjeta okoliša na organizaciju
  c) pomaže organizaciji u ispunjavanju obveza usklađenosti
  d) povećava uspješnost upravljanja okolišem
  e) nadzire ili utječe tako da se proizvodi i usluge organizacije projektiraju, proizvode, distribuiraju, troše i zbrinjavaju, i to s gledišta životnog ciklusa kako bi se spriječilo da se utjecaji na okoliš nenamjerno premjeste u neku drugu fazu životnog ciklusa
  f) ostvaruje financijske i poslovne koristi koje mogu proizići iz primjene mogućnosti/rješenja prihvatljivih za okoliš koje jačaju tržišnu poziciju organizacije
  g) priopćuje informacije povezane s okolišem bitnim zainteresiranim stranama.

Upravljanje kvalitetom i okolišem je trajan proces, koji obuhvaća čitavu organizaciju i sve funkcije u tvrtki. Stoga je postizanje i unapređivanje kvalitete moguće samo uz sudjelovanje svakog zaposlenog primjereno njegovoj funkciji i poslu. Uspjeh sustava upravljanja kvalitetom i okolišem ovisi o opredijeljenosti na svim razinama i u svim funkcijama organizacije, pri čemu uprava ima vodeću ulogu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status