Close

ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Integrirani sustav upravljanja kvalitetom i okolišem

ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

 

 

Dana 7. studenog 2017. godine certifikacijska kuća DNV GL Adriatica d.o.o. izdaje certifikat kojim se potvrđuje da je sustav upravljanja u tvrtki Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. u skladu sa normama  ISO 9001:2015(upravljanje kvalitetom)  i 14001:2015(upravljanje okoliÅ¡em).

Usvajanje sustava upravljanja kvalitetom strateÅ¡ka je odluka za organizaciju koja joj može pomoći u poboljÅ¡avanju sveukupne uspjeÅ¡nosti i osigurava dobru osnovu za inicijative održivog razvoja.
Moguće prednosti za organizaciju koja primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom utemeljen na ovoj međunarodnoj normi su:

 1. a) sposobnost dosljedne isporuke proizvoda i pružanja usluga koji ispunjavaju zahtjeve kupaca i primjenjive zahtjeve zakona i propisa
  b) veće prilike za povećanje zadovoljstva kupaca
  c) poduzimanje koraka povezanih s rizicima i prilikama vezanim uz kontekst i ciljeve organizacije
  d) sposobnost dokazivanja sukladnosti s navedenim zahtjevima sustava upravljanja kvalitetom

Usvajanje sustava upravljanja okoliÅ¡em strateÅ¡ka je odluka za organizaciju koja joj može pomoći u poboljÅ¡avanju tako da osigura organizaciji okvir za zaÅ¡titu okoliÅ¡a i odgovor na promjenjive uvjete okoliÅ¡a u ravnoteži s druÅ¡tvenim i gospodarskim potrebama.

Sustavan pristup upravljanju okoliÅ¡em može upravi osigurati informacije na temelju kojih može graditi uspjeh kroz dulje razdoblje i stvarati prilike za doprinos održivom razvoju tako da:

 1. a) Å¡titi okoliÅ¡ sprječavanjem ili ublažavanjem Å¡tetnih utjecaja na okoliÅ¡
  b) ublažava mogući Å¡tetan učinak uvjeta okoliÅ¡a na organizaciju
  c) pomaže organizaciji u ispunjavanju obveza usklađenosti
  d) povećava uspjeÅ¡nost upravljanja okoliÅ¡em
  e) nadzire ili utječe tako da se proizvodi i usluge organizacije projektiraju, proizvode, distribuiraju, troÅ¡e i zbrinjavaju, i to s glediÅ¡ta životnog ciklusa kako bi se spriječilo da se utjecaji na okoliÅ¡ nenamjerno premjeste u neku drugu fazu životnog ciklusa
  f) ostvaruje financijske i poslovne koristi koje mogu proizići iz primjene mogućnosti/rjeÅ¡enja prihvatljivih za okoliÅ¡ koje jačaju tržiÅ¡nu poziciju organizacije
  g) priopćuje informacije povezane s okoliÅ¡em bitnim zainteresiranim stranama.

Upravljanje kvalitetom i okoliÅ¡em je trajan proces, koji obuhvaća čitavu organizaciju i sve funkcije u tvrtki. Stoga je postizanje i unapređivanje kvalitete moguće samo uz sudjelovanje svakog zaposlenog primjereno njegovoj funkciji i poslu. Uspjeh sustava upravljanja kvalitetom i okoliÅ¡em ovisi o opredijeljenosti na svim razinama i u svim funkcijama organizacije, pri čemu uprava ima vodeću ulogu.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status