Close

Gradnja čvrstog objekta na deponiji Goričica

Gradnja čvrstog objekta na deponiji Goričica.
Vrijednost radova 2.000.000,00 kn