Close

Raspored prijava i sakupljanja granja nastalog orezivanjem voćaka, ukrasnog drveća i grmlja

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. će i u 2020. godini besplatno odvojeno sakupljati i drobiti granje nastalo orezivanjem voćaka, ukrasnog drveća i grmlja. Prijaviti se za odvoz možete u određenom terminu pozivom na broj telefona 044/540-015 u radnom vremenu od 7 do 15 sati ili e-mailom na prijava@gos.hr.

Raspored prijava i odvoza granja nastalog orezivanjem voćaka, ukrasnog drveća i grmlja (.pdf)