Close

Sprječavanje sukoba interesa

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. ZNJ 2016., Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su članovi nadzornog tijela naručitelja te ovlaÅ¡teni predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona u pojedinom postupku javne nabave, te s njima povezane osobe, u sukobu interesa.

Čelnik tijela naručitelja, temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. ZNJ 2016. objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status